ជ្រក់ក្ដាមប្រៃគ្រឿងផ្សំមានដូចជា៖

១. ក្ដាមប្រៃចំនួន៥

២. ខ្ទឹមស៤កំពឹស 

៣. ម្ទេស៧គ្រាប់ (តិច ឬច្រើនតាមចំណូលចិត្ត)

៤. ក្រូចឆ្មារ

៥. ជីនាងវង

៦. ស្លឹកខ្ទឹម

៧. ទឹកត្រី

៨. ស្ករស


របៀបធ្វើ៖

១. ចិញ្រ្ចាំខ្ទឹមសឲ្យល្អិតល្មម

២. ហាន់ម្ទេស ជីនាងវង និងស្លឹកខ្ទឹមជាចំណិតៗ

៣. យកក្ដាមដែលបករួច មកច្របល់ចូលគ្នាជាមួយ ខ្ទឹមស ម្ទេស ជីនាងវង ស្លឹកខ្ទឹម ស្ករស ទឹកក្រូចឆ្មារ និង ទឹកត្រីបន្តិច ឲ្យសព្វភ្លក់មើលតាមចំណូលចិត្តជាការស្រេច។ 

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s