ក្ដាមសេះអាំងអំបឹលម្ទេស


គ្រឿងផ្សំមានដូចជា៖

១. ក្ដាមសេះ

២. ខ្ទឹមស

៣. ម្សៅស៊ុប

៤. ស្ករស

៥. ម្ទេស

របៀបធ្វើ៖

១. បកក្ដាម រួចកាប់ជា២ ហើយយកស្រកីវាចេញលាងទឹកឲ្យស្អាតទុកមួយអន្លើ

២. បុកខ្ទឹមស ម្ទេស ស្ករស និងម្សៅស៊ុបចូលគ្នា

៣. យកក្ដាមមកប្រឡាក់ជាមួយគ្រឿងផ្សំដែលបានបុករួច ហើយដាក់អាំងជាការស្រេច។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s