ទឹកប្រហុកសម្រាប់ញាំជាមួយម្ជូរ


គ្រឿងផ្សំ៖

១. ទឹកត្រី

២. ប្រហុកឆៅចិញ្ចាំ

៣. ម្ទេស

៤. ស្ករត្នោត

សូមមើលរបៀបធ្វើក្នុងវិឌីអូខាងក្រោម៖

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s