តែផាសិនត្រសក់


គ្រឿងផ្សំ៖

១. ទឹកតែឆុងយករសជាតិចាស់បន្តិច កន្លះកែវ

២. ផ្លែផាសសិន (passion) ២ផ្លែ (ដាក់ទាំងគ្រាប់ ឬ ច្រោះយកតែទឹក)

៣. ត្រសក់ ១០ចំណិតស្ដើងៗល្មម

៤. ស្ករស ២ ទៅ ៣ស្លាបព្រា តាមការចូលចិត្ត

៥. ជីអង្កាម ៥សន្លឹក

៦. ទឹកកក

របៀបធ្វើ៖

១.  យកត្រសក់៦ចំណិត មកជ្រុំជាមួយទឹកតែ និងជីអង្កាម៣សន្លឹក រួចច្រោះយកកាកចោល។ បន្ទាប់មកយកទឹកតែដែលច្រោះរួចមកលាយជាមួយនឹងស្ករស កូរឲ្យរលាយរួចចាក់ចូលក្នុងកែវទឹកកកដែលរាយត្រសក់៤ចំណិតទៀតដើម្បីលំអ និងថែមជីអង្កាម២សន្លឹកពីលើជាការស្រេច៕

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s