សាឡាដធូណា


គ្រឿងផ្សំមានដូចជា៖

១. សាឡាដចំរុះ

២. ប៉េងប៉ោះ

៣. ខ្ទឹមបារាំង

៤. ខ្ទឹមក្រហម

៥. ត្រីខធូណាកំប៉ុង

៦. អំបិល

៧. ទឹកខ្មេះ

៨. ស្ករស

៩. ម្រេច

របៀបធ្វើ៖

ទឹកជ្រលក់សម្រាប់ស្រោចលើបន្លែ ៖ ហាន់ខ្ទឹមបារាំងឲ្យល្អិត ចាក់ទឹកខ្មេះ លាយជាមួយអំបិល ស្ករស និង ម្រេច កូរឲ្យរលាយជាតិចូលគ្នាបានល្អ តាមរសជាតិដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត (រសជាតិទឹកជ្រលក់នេះត្រូវតែជូរ និងប្រៃឡមល្មម មិនឲ្យផ្អែមទេ)។

យកសាឡាដចំរុះ ប៉េងប៉ោះ(ហាន់ជាបន្ទះៗ) ខ្ទឹមបារាំង និងខ្ទឹមក្រហម (ហាន់ជាបន្ទះស្ដើងៗល្មម) ត្រីខកំប៉ុង (តាមការចូលចិត្តតិចឬច្រើន) ចូលក្នុងចានធំ ស្រូបទឹកជ្រលក់រួចច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វ ជាការស្រេច។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s