របៀបលាងខ្ទះដែលប្រឡាក់កំណកខ្លោចដុំៗអោយបានស្អាតភ្លាមៗ 


មេផ្ទះខ្លះ គាត់យកខ្ទះដែលប្រឡាក់ខ្លោចខ្លាំងនោះទៅត្រាំទឹកទុកចោលរយៈពេលយូរ អាចមួយយប់ឲ្យវារីកកំណកដើម្បីងាយស្រួលលាង ប៉ុន្តែពេលខ្លះខ្ទះនោះនៅតែពិបាកលាងសម្អាតឲ្យជ្រះអស់ដដែល។ ការធ្វើបែបនោះធ្វើឲ្យខាតពេលច្រើន ហើយបើចង់យកខ្ទះនោះប្រើបន្តភ្លាមៗក៏មិនបាន។ ដើម្បីឲ្យជ្រាបច្បាស់ថាតើលាងបែបណាទើបអាចជម្រុះចោលនូវកំណកខ្លាចនោះអស់ក្នុងពេលដ៏ខ្លីបំផុតដោយមិនចាំបាច់ប្រើអ្វីក្រៅពីទឹកនិងភ្លើង សូមចូលទស្សនាវីឌីអូខាងក្រោម៖

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s