បង្កងដុតអំបិល


គ្រឿងផ្សំមានដូចជា៖

១. បង្កង ១គីឡូ

២. អំបិល ៣ -​ ៤ក្ដាប់

៣. គល់ស្លឹកគ្រៃ​ ៤គល់

៤. ស្លឹកក្រូចសើច ៧សន្លឹក

របៀបធ្វើ៖

ដំបូងត្រូវរោយអំបិលក្នុងឆ្នាំងអោយសព្វផ្ទៃបាត បន្ទាប់មកតំរៀប គល់ស្លឹកគ្រៃ ស្លឹកក្រូចសើច និងបង្កងពីលើអំបិល រួចរោយអំបិលបន្តិចពីលើមួយជាន់ទៀត សឹមគ្របគំរបឆ្នាំង ហើយបើកភ្លើងអោយក្ដៅដុតប្រហែល១០នាទីជាការស្រេច។​

សូមមើលវីឌីអូខាងក្រោមនូវរបៀបដុតបង្កងជាមួយអំបិល

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s